ATEX - Exhaust system, Fuel tanks, parts for trailer
AUSPUFFSYSTEME
ERSATZTEILE FÜR SATTELAUFLIEGER UND KIPPER
Atex Sp. z o.o.
Poland
ul. 3-go Maja 20c
55-200 Oława
woj. dolnośląskie
email: office@atexweb.pl


NIP: 912-176-90-00
REGON: 932965256

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydz. VI Gosp., KRS 0000182048, Kapitał Zakładowy Spółki: 2.674.000 PLN