Jakość - ATEX - Exhaust system, Fuel tanks, parts for trailer
AUSPUFFSYSTEME
ERSATZTEILE FÜR SATTELAUFLIEGER UND KIPPER

Najwyższa jakość jest wpisana w filozofię ATEX. „Perfekcja w każdym detalu” – to hasło określa i definiuje wartości każdego pracownika firmy. Obok profesjonalnej i odpowiedzialnej postawy specjalistów ATEX, odpowiednio wysoką jakość pozwala zapewniać stale unowocześniany park maszynowy oraz sprawdzone materiały i komponenty.

ATEX posiada certyfikat ISO 9001, do końca 2014r. Wdrożony zostanie standard 14001.

Etapy kontroli jakości: - projektowanie
- produkcja komponentów
- samokontrola przez pracownika oraz wyrywkowa przez kontrolera
- produkcja wyrobu gotowego
- samokontrola przez pracownika oraz kontrola jednej sztuki z serii danego produktu wstępnie szczepionego
- produkcja wyrobu gotowego – kontrola próbki sztuki z serii danego produktu pospawanego
- kontrola powłoki lakierniczej za pomocą testu odtłuszczenia produktu, testu grubości powłoki lakierniczej oraz wykonania testu siatki nacięć
- kontrola materiałów i komponentów z zewnątrz.

WYPOSAŻENIE POMIAROWE

ATEX posiada nowoczesne laboratorium, które pozwala na niezwykle dokładne przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów i czynności kontrolnych.

Wyposażenie izby pomiarowej ATEX:
- sześcioosiowe ramie pomiarowe firmy FARO,
- przyrządy GO-NOGO
- endoskop do badań wnętrza produktów,
- tester grubości powłoki lakierniczej,
- analizator hałasu,
- termometr podczerwieni wykorzystywany w testach skuteczności izolacji EX-FOIL-INOX
- sprzęt do wykonywania siatki nacięć powłoki lakierniczej,
- suwmiarki, miarki, przymiary produkcyjne itp.,
- urządzenie do badań szczelności

Wszystkie wpisy jakościowe z produkcji są zarządzane poprzez system ERP/MRPII.

Każdy wyrób gotowy znakowany jest indywidualnym numerem serii, dzięki czemu w przypadku reklamacji możliwe jest zidentyfikowanie problemu jakościowego na każdym etapie produkcji. Pozwala to na podjęcie działań zapobiegających powtórzenia błędu.